ADMICRO
UREKA

Bài tập 5 trang 17 SGK Công nghệ 10

Giải bài 5 tr 17 sách GK CN lớp 10

So sánh sự giống và khác nhau trong quy trình sản xuất giống ở ba nhóm cây trồng có phương thức sinh sản khác nhau.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

  Cây tự thụ phấn Cây thụ phấn chéo Cây nhân giống vô tính
Giống nhau Qua 3 giai đoạn: SNC, NC, XN
Khác nhau

Vật liệu khởi đầu là hạt tác giả, hạt nhập nội hoặc hạt thoái hóa.

Không đòi hỏi yêu cầu cách li cao.

Vật liệu khởi đầu là hạt SNC, hạt tác giả.

Yêu cầu cách li nghiêm ngặt.

Vật liệu khởi đầu là thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn cấp SNC.

Không yêu cầu cách li.

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 17 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF