ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 17 SGK Công nghệ 10

Giải bài 3 tr 17 sách GK CN lớp 10

Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì:

  • Năm thứ nhất: Gieo hạt tác giả (hạt SNC), chọn cây ưu tú
  • Năm thứ hai: Hạt của cây ưu tú gieo thành từng dòng. Chọn các dòng đúng giống, thu hoạch hỗn hợp hạt. Những hạt đó là hạt siêu nguyên chủng
  • Năm thứ ba: Nhân giống nguyên chủng từ giống siêu nguyên chủng
  • Năm thứ tư: Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng

 

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 17 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1