AMBIENT
UREKA

Bài tập 1 trang 78 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 1 trang 78 Công nghệ 10

Em hãy trình bày cách tổ chức hệ thống nhân giống vật nuôi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hệ thống nhân giống vật nuôi được tổ chức như sau:

- Vật nuôi giống được phân thành các loại dựa trên giá trị của nó.

- Đàn hạt nhân là những vật nuôi giống tốt nhất, số lượng ít, được nuôi trong những điều kiện tốt nhất.

- Đàn nhân giống: Số lượng nhiều hơn đàn hạt nhân, nhưng phẩm chất kém đàn hạt nhân.

- Đàn thương phẩm: Số lượng nhiều nhất, mức độ chọn lọc thấp nhất.

- Cách tổ chức này được gọi là mô hình hệ thống nhân giống hình tháp.

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 78 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF