ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 173 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 1 trang 173 Công nghệ 10

Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung gì?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung sau:

- Xác định khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

- Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng với hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh.

- Nghiên cứu khả năng kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường.

 

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 173 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1