YOMEDIA

Bài tập 1 trang 11 SGK Công nghệ 10

Giải bài 1 tr 11 sách GK CN lớp 10

Tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất đại trà?

ADMICRO

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Các tính trạng và đặc điểm của cây trồng như năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu... do kiểu gen của giống quy định và được bộc lộ sau khi tương tác với môi trường. Trong những điều kiện môi trường cụ thể của từng vùng sinh thái, các tính trạng của giống có thể biến thiên khác nhau. Vì vậy, khảo nghiệm giống là để chúng ta đánh giá khách quan, chính xác đặc điểm của giống có phù hợp với điều kiện tự nhiên và hệ thống luân canh của vùng sản xuất hay không.

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 11 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA