ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 35 Ôn tập học kì 1

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Xếp xít nhau phủ ngoài cơ thể hoặc lót trong các cơ quan
  • B.  Liên kết các tế bào nằm rải rác trong cơ thể
  • C. Có khả năng co dãn tạo nên sự vận động.
  • D. Tiếp nhận kích thích và xử lý thông tin.
  • A. Mặt và cổ
  • B. Mặt và não
  • C. Mặt và sọ
  • D. Đầu và cổ
   
   
  • A. Giúp xương giảm ma sát
  • B. Giúp xương to ra về bề ngang 
  • C. Giúp xương dài ra.
  • D. Tạo các mô xương xốp
  • A. Chưa có thành phần cốt giao
  • B. Thành phần cốt giao nhiều hơn chất khoáng
  • C. Thành phần cốt giao ít hơn chất khoáng
  • D. Chưa có thành phần khoáng
  • A. Cấu tạo nên mô thần kinh và hạch thần kinh
  • B. Dẫn truyền thông tin từ não bộ
  • C. Cảm ứng và dẫn truyền 
  • D. Tiếp nhận kích thích và trả lời kích thích
  • A. Nhân tế bào
  • B. Tập đoàn volvox (tập đoàn trùng roi xanh)
  • C. Virus 
  • D. Tế bào
  • A. Đi loạng choạng khi bị say rượu
  • B. Quay đầu về phía có tiếng động lạ
  • C. Tế bào chết tự bong ra tạo thành lớp vảy mỏng trên da. 
  • D. Giật người về phía trước khi đang ngồi trên xe buýt phanh gấp.
  • A. Nhân
  • B. Lưới nội chất
  • C. Protein 
  • D. Tất cả các đáp án trên
  • A. Màng sinh chất, lục lạp, ribôxôm, bộ máy Gôngi, lưới nội chất, nhân
  • B. Thành tế bào, màng sinh chất, ti thể, bộ máy Gôngi, lưới nội chất, nhân
  • C. Màng sinh chất, chất tế bào, ti thể, bộ máy Gôngi, lưới nội chất, nhân 
  • D. Thành tế bào, không bào lớn, ti thể, ribôxôm, lưới nội chất, nhân
  • A. Hệ cơ và bộ xương
  • B. Hệ cơ, bộ xương, hệ thần kinh
  • C. Hệ cơ, hệ thần kinh 
  • D. Bộ xương, hệ thần kinh
 

 

YOMEDIA
1=>1