Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 35 Ôn tập học kì 1

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Xếp xít nhau phủ ngoài cơ thể hoặc lót trong các cơ quan
  • B.  Liên kết các tế bào nằm rải rác trong cơ thể
  • C. Có khả năng co dãn tạo nên sự vận động.
  • D. Tiếp nhận kích thích và xử lý thông tin.
  • A. Mặt và cổ
  • B. Mặt và não
  • C. Mặt và sọ
  • D. Đầu và cổ
  • A. Giúp xương giảm ma sát
  • B. Giúp xương to ra về bề ngang 
  • C. Giúp xương dài ra.
  • D. Tạo các mô xương xốp
  • A. Chưa có thành phần cốt giao
  • B. Thành phần cốt giao nhiều hơn chất khoáng
  • C. Thành phần cốt giao ít hơn chất khoáng
  • D. Chưa có thành phần khoáng
  • A. Nhóm AB
  • B. Nhóm O
  • C. Nhóm B
  • D. Nhóm A