YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Yếu tố quan trọng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng với mê tín dị doan là:

  • A. Niềm tin
  • B. Nguồn gốc
  • C. Hậu quả xấu để lại
  • D. Nghi lễ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Yếu tố quan trọng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng với mê tín dị doan là hậu quả xấu để lại.

  Đáp án C.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8712

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON