ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Yesterday I ______ to a furniture store. I bought a new lamp there.

   

  • A. could go 
  • B. could have gone
  • C. went
  • D. ought to have gone

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE