YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Yesterday I ______ to a furniture store. I bought a new lamp there.

   

  • A. could go 
  • B. could have gone
  • C. went
  • D. ought to have gone

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3777

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF