RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Tom wasn't at the party last night. He must not ______ a ride. I know he wanted to come, but he didn't have a ride.

  • A. be able to have gotten
  • B. have been able to get
  • C. to have been able to get 
  • D. be able to get

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>