YOMEDIA
 • Choose the word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentence.

  Câu hỏi:

  No one is better cook than his mother, ______?

   

  • A. is she
  • B. isn't she
  • C. are they
  • D. aren't they

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA