AMBIENT
 • Câu hỏi:

  When Mr. Lee was younger, he ______ work in the garden for hours.

  • A. has got to
  • B. should be able to
  • C. can
  • D. could

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>