YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể trong giảm phân về mặt di truyền là

  • A. góp phần tạo ra sự đa dạng về kiểu gen cho loài
  • B. duy trì tính đặc trưng về cấu trúc nhiễm sắc thể
  • C. làm tăng số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào
  • D. tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78270

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON