ADMICRO
VIDEO
  • Câu hỏi:

    Có 5 tế bào sinh dưỡng của một loài cùng nguyên phân liên tiếp 2 đợt, số tế bào con tạo thành là bao nhiêu? 

    Lời giải tham khảo:

    Số tế bào con tạo thành là: 5*22 = 20

    ADSENSE

Mã câu hỏi: 78297

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON