YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

  • A. Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến rõ rệt
  • B. Phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh
  • C. Giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị
  • D. Xuất hiện khuynh hướng cách mạng mới – khuynh hướng cách mạng vô sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15606

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON