• Câu hỏi:

  Tình hình xã hội nổi bật ở các nước Đông Nam Á giai đoạn này là gì

   

  • A. Các giai cấp cũ bị phân hóa, các giai cấp mới hình thành
  • B. Xã hội ngày càng phân hóa sâu sắc, giai cấp mới ngày càng phát triển về số lượng và ý thức giai cấp
  • C. Giai cấp công nhân ngày càng trưởng hành về số lượng và chất lượng
  • D. Giai cấp ư sản dân tộc vươn lên mạnh mẽ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC