AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước phương Tây đã thay đổi chính sách đối với các nước thuộc địa ở Đông Nam Á như thế nào?

  • A. Tăng cường chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa
  • B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, chính trị, xã hội
  • C. Hợp tác, giao lưu thúc đẩy kinh tế đối ngoại
  • D. Vơ vét khoáng sản đưa về chính quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA