• Câu hỏi:

  Xét tính liên tục của hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}
  \frac{{{x^2} - x - 2}}{{x - 2}}\,\,\,khi\,\,x \ne 2\\
  5 - x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,khi\,\,x = 2
  \end{array} \right.\) tại x = 2

  Lời giải tham khảo:

  TXĐ: D = R.

  Ta có: \(f(2) = 3\)

  \(\begin{array}{l}
  \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} f(x) = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{{x^2} - x - 2}}{{x - 2}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{(x - 2)(x + 1)}}{{x - 2}}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} (x + 1) = 3
  \end{array}\)

  Suy ra: \(f(2) = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} f(x) = 3\) 

  Vậy: Hàm số đã cho liên tục tại \(x_0=2\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC