• Câu hỏi:

  Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với đáy? Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

  • A. \(SC \bot \left( {ABCD} \right)\)
  • B. \(BC \bot \left( {SCD} \right)\)
  • C. \(DC \bot \left( {SAD} \right)\)
  • D. \(AC \bot \left( {SBC} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC