YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = f(x) = {x^3} - 2{x^2} + 4\) tại điểm có hoành độ \(x_0=-1\)

  Lời giải tham khảo:

  Ta có: \(y' = f'(x) = 3{x^2} - 4x\)               

  \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  f'( - 1) = 7\\
  {y_0} = f( - 1) = 1
  \end{array} \right.\) 

  Vậy pttt tại M(-1;1) có dạng: \(y = 7x + 8\) 

  RANDOM

Mã câu hỏi: 91716

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA