AMBIENT
 •  

   

  Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, \(BA = a,\,\,BC = 2a, SA = 2a,\,\,SA \bot (ABC)\).

  a) Chứng minh rằng \(BC \bot (SAB).\)

  b) Gọi K là hình chiếu của A trên SC. Tính khoảng cách từ điểm K đến mặt phẳng (SAB)

  Lời giải tham khảo:

  a) Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}
  BC \bot AB\left( {gt} \right)\\
  BC \bot SA\left( {SA \bot \left( {ABC} \right)} \right)
  \end{array} \right.\) \( \Rightarrow BC \bot (SAB)\)

  b) Gọi K là hình chiếu của A trên SC. Tính khoảng cách từ điểm K đến mặt phẳng (SAB)

  Trong (SBC) kẻ KH // BC \((H \in SB)\)

  \( \Rightarrow KH \bot (SAB) \Rightarrow d(K,(SAB)) = KH\)

  Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}
  AC = \sqrt {A{B^2} + B{C^2}}  = \sqrt {{a^2} + 4{a^2}}  = a\sqrt 5 ;\\
  SC = \sqrt {S{A^2} + A{C^2}}  = \sqrt {4{a^2} + 5{a^2}}  = 3a;\\
  S{A^2} = SK.SC \Rightarrow SK = \frac{{S{A^2}}}{{SC}} = \frac{{4{a^2}}}{{3a}} = \frac{{4a}}{3}.
  \end{array} \right.\)

  Vì KH // BC nên \(\frac{{KH}}{{BC}} = \frac{{SK}}{{SC}}\)

  \( \Rightarrow KH = \frac{{SK.BC}}{{SC}} = \frac{{\frac{4}{3}a.2a}}{{3a}} = \frac{8}{9}a\)

  Vậy \(d\left[ {K,\left( {SAB} \right)} \right] = KH = \frac{8}{9}a.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA