• Câu hỏi:

  Cho hình chóp đều S.ABCD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Đáy của hình chóp là hình vuông.
  • B. Đáy của hình chóp là hình thoi .
  • C. Đường cao của hình chóp là SA.
  • D. Các cạnh bên hợp với mặt phẳng đáy những góc không bằng nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC