AMBIENT
  • Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích?

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận.

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>