AMBIENT
  • (0,5 điểm) Xác định hai thao tác lập luận được sử dụng trong văn bản.

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    Hai thao tác lập luận được sử dụng trong văn bản: chứng minh, bình luận.

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>