YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xã hội có sự áp bức bất công, mất bình đẳng, tự do khi

  • A. xuất hiện xã hội nguyên thủy.
  • B. có tình trạng độc quyền
  • C. có sự phân chia giai cấp.
  • D. xuất hiện những tập đoàn lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98323

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON