YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Việc chế tạo ra công cụ lao động giúp cho lịch sử xã hội loài người

  • A. phát triển vượt bậc.
  • B. hình thành và phát triển.
  • C. xuất hiện ngay nhà nước.
  • D. chuyển sang nền văn minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98312

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON