AMBIENT
 • Câu hỏi:

  'Why don't we go to Nam Cat Tien National Park?' he said.

  • A. He asked why we didn't go to Nam Cat Tien National Park.
  • B. He offered to go to Nam Cat Tien National Park.
  • C. He suggested going to Nam Cat Tien National Park.
  • D. He advised us to go to Nam Cat Tien National Park.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA