RANDOM
 • Câu hỏi:

  We are planning on spending the weekend in the country as long as weather stays fine.

  • A. We are spending the weekend in the country because of the fine weather.
  • B. If the weather is fine, we'll spend our weekend in the country.
  • C. If the weather was fine, we would spend our weekend in the country.
  • D. We won't spend the weekend in the country unless the weather is fine.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA