YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Which sentence is NOT true according to the 1st paragraph?

  • A. They often demonstrate reciprocating and reflective behaviours.
  • B. They will welcome each other's company and express loyalty towards each other.
  • C. They seldom desire the best for their friends.
  • D. Friends often engage in mutually helping behaviour.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17008

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 11

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON