• Câu hỏi:

  Complete the sentence by choosing - A, B, C or D – from the phrases  given.

  If he had tried harder, he ________________ .

  • A. would not sack
  • B. will not sack
  • C. will not be sacked
  • D. would not have been sacked

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC