• Câu hỏi:

  What fields of study are about friendship?

  • A. The tendency to desire what is best for the other, sympathy, empathy and honesty.
  • B. Social psychology, social exchange theory, equity theory.
  • C. Sociology, anthropology, philosophy and zoology.
  • D. Mutual knowledge, esteem and affection.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC