YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Population growth rate_______________ in recent years.

  • A. has fallen
  • B. had fallen
  • C. have fallen
  • D. fell

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16961

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 11

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON