• Câu hỏi:

  Which phrase has the same meaning as the underlined part in the sentence below?

  He felt very proud to be a player of the national football team.

  • A. angry and upset
  • B. sad and unhappy
  • C. pleased and satisfied
  • D. out-going and unpleased

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC