• Câu hỏi:

  Choose the best answer to fill the blank in each sentence.

  Mary: ". .................................................at Christmas?"

  Peter: "I went home for Christmas."

  • A. For what did you do
  • B. Where did you went
  • C. What did you do for
  • D. What did you do

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC