YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Which of the following statesments is NOT TRUE about tropical forests?

  • A. The total area of the tropical forests is twice as large as Australia.
  • B. They are in danger.
  • C. They have provided us with many useful things.
  • D. They slow down the greenhouse effect.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76821

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON