YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Website là gì?

  • A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập
  • B. Gồm nhiều trang web
  • C. http://www.edu.net.vn
  • D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON