YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Website là gì?

  • A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập
  • B. Gồm nhiều trang web
  • C. http://www.edu.net.vn
  • D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON