ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thông tin trên internet thường được tổ chức dưới dạng:

  • A. Siêu văn bản
  • B. Văn bản
  • C. Chương trình pascal
  • D. Bảng tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thông tin trên internet thường được tổ chức dưới dạng siêu văn bản

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6723

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON