YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  We don’t have ____ oranges, and we don’t have ____ fruit juice.

  • A. many/much
  • B. a lot of/any
  • C. much/many
  • D. much/a lot

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Cả 2 vế câu đều ở thể phủ định
  • Many--> danh từ số nhiều đếm được
  • Much--> danh từ không đếm được

  Đáp án A đúng
   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7740

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON