AMBIENT
 • Choose the word. or phrase - a, b, c, or d - that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu hỏi:

  Washington DC is the .................... city of the United States.

  • A. major
  • B. cosmopolitan
  • C. industrial
  • D. capital

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA