YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tourists to Hawaii are...................... by its endless sandy beaches and perfect weather.

  • A. attracted
  • B. attached
  • C. admired
  • D. interested

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5159

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON