YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội diễn ra vào năm nào?

  • A. 1906
  • B. 1907
  • C. 1908
  • D. 1909

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5886

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF