YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đường lối của Phan Châu Trinh là gì?

  • A. Bạo lực để giành độc lập
  • B. Chống Pháp và phong kiến
  • C. Cải cách nâng cao dân trí, dân sinh, dân quyền dựa vào Pháp để chống lại phong kiến lỗi thời lạc hậu.
  • D. Dựa vào Pháp để xây dựng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phan Chu Trinh là người sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó như là điều kiện tiên quyết để giành độc lập.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5888

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON