YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Những năm đầu của thế kỉ XX, các nhà yêu nước Việt Nam đi theo con đường của Nhật để cứu nước vì?

  • A. Nhật Bản là nước "đồng văn, đồng chủng" và là nước duy nhất ở Châu Á thoát khỏi số phận là nước thuộc địa.
  • B. Sau cải cách Duy tân Minh Trị 1868, Nhật Bản phát triển lớn mạnh.
  • C. Nhật Bản là nước duy nhất ở Châu Á đánh thắng Nga - một cường quốc Phương Tây 1905.
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5880

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON