YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phong trào Duy tân là cuộc vận động trên lĩnh vực nào?

  • A. Kinh tế - giáo dục
  • B. Văn hóa - xã hội
  • C. Văn hóa - giáo dục
  • D. Kinh tế - văn hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 5884

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON