YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phong trào Duy tân là cuộc vận động trên lĩnh vực nào?

  • A. Kinh tế - giáo dục
  • B. Văn hóa - xã hội
  • C. Văn hóa - giáo dục
  • D. Kinh tế - văn hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5884

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON