AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Virut gây hại cho cơ thể vật chủ vì chúng…

  • A. sống kí sinh trong tế bào vật chủ.
  • B. sử dụng nguyên liệu của tế bào vật chủ.
  • C. phá huỷ tế bào vật chủ.
  • D. cả, B và C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>