YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Công nghệ sinh học đã sản xuất prôtêin dựa vào sự sinh trưởng của vi sinh vật theo…

  • A. cấp số nhân.
  • B. cấp số cộng.
  • C. cấp số mũ.
  • D. hàm log.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công nghệ sinh học đã sản xuất prôtêin dựa vào sự sinh trưởng của vi sinh vật theo cấp số mũ.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5119

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON