YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Viết thương của phép chia sau dưới dạng phân số :

  4:5

  • A. \(\dfrac{4}{4}\)
  • B. \(\dfrac{4}{5}\)
  • C. \(\dfrac{5}{5}\)
  • D. \(\dfrac{5}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(4:5 = \dfrac{4}{5}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194509

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON