YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Viết rồi đọc phân số chỉ số phần đã tô màu trong hình dưới đây:

  • A. \(\dfrac34\): Ba phần tư
  • B. \(\dfrac43\): Bốn phần ba
  • C. \(\dfrac14\): Một phần tư
  • D. \(\dfrac41\): Bốn phần một

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194541

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON