YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Viết rồi đọc phân số chỉ số phần đã tô màu trong hình dưới đây:

  • A. \(\dfrac34\): Ba phần tư
  • B. \(\dfrac43\): Bốn phần ba
  • C. \(\dfrac14\): Một phần tư
  • D. \(\dfrac41\): Bốn phần một

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 194541

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON