YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Viết số 5 dưới dạng một phân số có mẫu bằng 1.

  • A. \(5 = \dfrac{6}{1}\)
  • B. \(5 = \dfrac{0}{1}\)
  • C. \(5 = \dfrac{5}{1}\)
  • D. \(5 = \dfrac{1}{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(5 = \dfrac{5}{1}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194513

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON