YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Em hãy viết phân số chỉ số phần cái bánh mỗi người nhận được sau khi chia đều: 3 cái bánh cho 2 người

  • A. \(3:2 = \dfrac{3}{2}\)
  • B. \(2:3 = \dfrac{2}{3}\)
  • C. \(3:4 = \dfrac{3}{4}\)
  • D. \(3:1 = \dfrac{3}{1}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có 3 cái bánh cho 2 người thì mỗi người nhận được số phần cái bánh là :

  \(3:2 = \dfrac{3}{2}\) (cái bánh)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194520

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF