YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Viết rồi đọc phân số chỉ số phần đã tô màu trong hình sau:

  • A. \(\dfrac59\): Năm phần chín
  • B. \(\dfrac95\): Chín phần năm
  • C. \(\dfrac49\): Bốn phần chín
  • D. \(\dfrac94\): Chín phần bốn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194535

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON